گيتار - شاهین نجفی - شاعر تمام شد
دانلود آهنگ : شاهین نجفی - شاعر تمام شد

Em                              F              Em                                     F   Em           

نگاه میکنم از غم به غم که بیشتر است ... به خیسی چمدانی که عازم سفر است

Em                              F              Dm                               F                      

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم ... که سرنوشت درختان باغمان تبر است

Em                              F              Em                           F                           

به کودکانه ترین خوابهای توی تنت ... به عشق بازی من با ادامه ی بدنت

Em                               F              Dm                                   F                    

به هر رگی که زدیو زدم به حس جنون ... به بچه ای که توام در میان جاری خون

Em                                  F              Em                               F                     

به آخرین فریادی که توی حنجره است ... صدای پای تگرگی که پشت پنجره است

Em                F                     Dm                                 F                            

به خواب رفتن تو روی تخت یک نفره ... به خوردن دمپایی بر آخرین حشره

Em                         Am          Em                                   Am                         

به هرگزت که سوالی شدو نوشت کدام ... به دستهای تو در آخرین تشنج ها

Em                             Am               Em                        Am                         

به گریه کردن یک مرد آنور گوشی ... به شعر خواندن تا صبح بی هم آغوشی

Em                        Am                Em                           Am                         

به بوسه های تو در خواب احتمالی من ... به فیلم های ندیده به مبل خالی من

Em                             Dm          Em                    Dm                               

به لذت رویایت که بر تن کفیم ... به خستگی تو از حرف های فلسفیم

Em                          Dm                F                         Dm                            

به گریه در وسط شعرهای سعدی ... به چای خوردن دو بیش آدم بعدی

Em                              F               Em                                 F                      

قسم به این همه که در سرم مدام شد ... قسم به من به همین شاعر تمام شده

Em                             F              Dm                                 F                           

قسم به این شبو این شعر های خط خطیم ... دوباره برمیگردم به شهر لعنتیم

Em                          F           Em                            F                               

به بحث علمی بی مزه ام در گوشت ... دوباره برمیگردم به امن آغوشت

Em                           F         Dm                             F                              

به آخرین رویامان به قبل کابوسه ... دوباره برمیگردم به آخرین بوسه

+ نوشته شده در جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:49 توسط مسعود |