گيتار - گوگوش
دانلود آهنگ : گوگوش - باران

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : فرید زولاند
تنظیم کننده : روما کانیان

[Bbm]

[Bbm - Ebm - Ab - Db - Bbm - Ebm - F - Bbm] 2

Bbm        F    Bbm       Ebm            Bbm         F     Bbm         Ebm                        

شب شيشه ي بارون زده آيينه ي روياست ... پشتِ پسِ هر پنجره تصويرِ تو پيداست

Bbm-F   Bbm            F           Bbm       Ebm           Bbm         F         Bbm        Ebm                

هستو همه ي خانه ي من شهرِ تماشاست ... دنياي من اينجاست همين گوشه ي دنياست

Bbm          F    Ebm                           Bbm        F           Ebm       Bbm              

نقشِ تو را بر شيشه ها نقاشِ باران ميكشد ... در جاده ها پاي مرا تا شهرِ ياران ميكشد

Bbm                     F         Bbm    Ebm  Bb    Bbm         F       Bbm       Ebm                 

باران ببار ، باران ببار ، مرا به يادِ من بيار ... ببر مرا ، از اين ديار ، به دستِ يارم بسپار

[Bbm - Ebm - Ab - Db - Bbm - Ebm - F - Bbm] 2

F         Ebm        Ab     Bbm           F        Ebm         Ab       Bbm                   

باران تويي هر قطره آوازت خوش است ... جانم بده دنياي ما عاشق كش است

F         Gb       Ebm                     Bbm             F         Db        Ebm                 

باران تويي عطرِ تو در شبم خوش است ... درمان تويي وفتي كه دنيا ناخوش است

 

نقشِ تو را ...

[Bbm - Ebm - Ab - Db - Bbm - Ebm - F - Bbm] 2

F         Ebm           Ab          Bbm           F        Ebm         Ab       Bbm               

باران تويي هر قطره آوازت خوش است ... خوش ميزني هر پرده ی سازت خوش است

F          Gb   Ebm                   Bbm      F         Db       Ebm                        

همراهِ من در كوچه باغِ كودكي ... شب قصه ی آغازو پايانت خوش است

 

نقشِ تو را ...

+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 16:38 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - باغِ بی برگی

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : بابک امینی
تنظیم کننده : بابک امینی

[Em  -  C  -  Bm  -  Em]

[Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Em] 2

Em       Bm            D          C      Em               Em      Bm              D        C         Em             

از تو که حرف میزنم به یادِ تو هرچی میگم ترانه میشه ... باغِ بی برگیِ ما گل میکنه ، دریایی از جوانه میشه

Em     Bm           D           C           Em             Em        Bm           D          C       Em            

همه ی دریچه ها رو به سپیده شعرِ آفتابی میخونن ... بی هراسِ گزمه های شهرِ جادو،شبا مهتابی میخونن

[Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Am]

Em                 D-C-Em                 D Em                  Am     Em              Am  Em                Am 

ای همه بودنم از تو ، همه ی گفتنم از تو ... وقتی حرف میزنم از تو،جون میگیره تنم از تو ، جون میگیره تنم از تو

Em            D-C-Em           D     Em          Am       Em       Am    Em               Am          

تو که عشقِ لایزالی ، جاریِ آبِ زلالی ... آفریننده ی ممکن ، از نهایتِ محالی ، از نهایتِ محالی

 

از تو که حرف میزنم ...

Em     Bm           D          C      Em              Em        Bm        D        C         Em               

کلماتِ گمشده توی کتابا دوباره معنا میگیرن ... موجای غریبو دور از همو تنها لهجه ی دریا میگیرن

[Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Am]

Em                D-C-Em                D   Em       Am       Em            Am     Em             Am      

تو بگو تا که بجوشم ، روحِ خود را نفروشم ... آبیِ آینه ها را ، از تو لاجرعه بنوشم ، از تو لاجرعه بنوشم

Em              D-C-Em              D        Em               Am       Em           Am   Em                  Am 

ای همیشه رو به رویم ، تو بگو تا که بگویم ... بشکن از معجزه ی عشق قفلِ سنگینِ گلویم،قفلِ سنگینِ گلویم

 

از تو که حرف میزنم ...

[Em  -  C  -  D  -  Bm  -  Em]

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم شهریور 1393ساعت 14:44 توسط مسعود |

آهای واروژان جان ...

دانلود آهنگ : گوگوش - پل

ترانه سرا : ایرج جنتی عطایی
آهنگساز : واروژان
تنظیم کننده : واروژان

[Gbm - Bm - Gbsus4-Db-Gbm]

Gbm         Db        Bm             Gbm         Bm         Gbm                              

برای خوابِ معصومانه ی عشق ... كمک كن بستری از گل بسازیم

Gbm         Db       Bm            Gbm       Bm          Gbm                                

برای كوچِ شب هنگامِ وحشت ... كمک كن با تنِ هم پل بسازیم

Gbm                                E                   Gbm                                       

كمک كن سایه بونی از ترانه ... برای خوابِ ابریشم بسازیم

Gbm                                    E                    D                                       

كمک كن با كلامِ عاشقانه ... برای زخمِ شب مرهم بسازیم

A                          E                                   Bm                                   

(بذار قسمت كنیم تنهاییمونو ... میونِ سفره ی شبِ تو با من

Gbm - Db-Gbsus4                           Bm                    D                              

بذار بین منو تو دستای ما ... پلی باشه واسه از خود   گذشتن) 2

[Gbm - Bm - Gbsus4-Db-Gbm]

Gbm       Db        Bm            Gbm      Bm          Gbm                                   

تو رو میشناسم ای شبگردِ عاشق ... تو با اسمِ شبِ من آشنایی

Gbm       Db     Bm           Gbm         Bm          Gbm                                

از اندوهِ تو و چشمِ تو پیداست ... كه از ایلو تبارِ عاشقایی

Gbm                                     E                          Gbm                                 

تو رو میشناسم ای سر در گریبون ... غریبگی نكن با هق هقِ من

Gbm                                    E                            D                                 

تنِ شكستتو بسپار به دستِ ... نوازشهای دستِ عاشقِ من

 

بذار قسمت كنیم تنهاییمونو ...

[Gbm - Bm - Gbsus4-Db-Gbm]

Gbm                                    Db               Gbm                                   

به دنبالِ كدوم حرفو كلامی ... سكوتت گفتنِ تمام حرفهاست

Gbm                                     Db                      D                                  

تو رو از طپشِ قلبت شناختم ... تو قلبت قلبِ عاشقای دنیاست

Gbm                                   Db                  Gbm                                     

تو با تنپوشی از گلبرگو بوسه ... منو به جشنِ نورو آینه بردی

Gbm                                           Db                         D                              

چرا از سایه های شب بترسم ... تو خورشیدو به دستِ من سپردی

 

بذار قسمت كنیم تنهاییمونو ...

[Gbm - Bm - Gbsus4-Db-Gbm]

Gbm     Db       Bm     Gbm        Bm        Gbm                                         

كمک كن جاده های مه گرفته ... منِ مسافرو از تو نگیرن

Gbm           Db         Bm     Gbm         Bm     Gbm                                      

كمک كن تا كبوترهای خسته ... روی یخ بستگیِ شاخه نمیرن

 Gbm                                  E                   Gbm                                       

كمک كن از مسافرهای عاشق ... سراغِ مهربونی رو بگیریم

Gbm                                    E                    D                                       

كمک كن تا برای هم بمونیم ... كمک كن تا برای هم بمیریم

 

بذار قسمت كنیم تنهاییمونو ...

[Gbm - Bm - Gbsus4-Db-Gbm]

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 19:54 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - من آمده ام

ترانه سرا : محلی
آهنگساز : جلیل زولاند
تنظیم کننده : اریک

[Dbm - Gbm - Bm - D-Bm-Dbm-Bm-Dbm]

[Gbm-Dbm-Bm-Dbm - Gbm-Dbm-Bm-Dbm - E - Bm-Dbm] 2

[E - Bm - Dbm - Gbm]

Gbm     D    Dbm    Gbm   Dbm6                        Dbm      Gbm-Gbm    Dbm-Gbm             

من آمده ام وای   وای ، من آمده ام ... عشق فریاد كند ، من آمده ام كه ناز بنیاد كند

Gbm   Dbm   Gbm     D    Dbm    Gbm   Dbm6                        Dbm      Gbm-Gbm     Dbm-Gbm 

من آمده ام        ،        من آمده ام ... عشق فریاد كند ، من آمده ام كه ناز بنیاد كند ، من آمده ام وای

[Gbm-Dbm-Bm-Dbm - Gbm-Dbm-Bm-Dbm - E - Bm-Dbm] 2

[E - Bm - Dbm]

E - B  -  E         Gbm           E            E - B  -  E       Gbm         E                         

(ای دلبرِ من الهی صد ساله شوی) 2 ... در پهلوی ما نشسته همسایه شوی

E - B  -  E    Gbm           E        E - B  -  E              Gbm             E                        

همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی ... شاید كه نصیبِ منِ بیچاره شوی

Gbm     D    Dbm    Gbm   Dbm6                        Dbm      Gbm-Gbm    Dbm-Gbm             

من آمده ام وای   وای ، من آمده ام ... عشق فریاد كند ، من آمده ام كه ناز بنیاد كند

Dbm Gbm    Dbm                                                               

من آمده ام وای

[Gbm-Dbm-Bm-Dbm - Gbm-Dbm-Bm-Dbm - E - Bm-Dbm] 2

[E - Bm - Dbm]

E - B - E     Gbm       E          E - B -  E         Gbm        E                                  

(عشق آمدو خیمه زد به صحرای دلم) 2 ... زنجیرِ وفا فكنده در پای دلم

E - B - E      Gbm           E         E - B - E  Gbm         E                                   

عشق اگر به فریادِ دلِ ما نرسد ... ای وای دلم ، وای دلم ، وای دلم

 

من آمده ام وای وای ...

[Gbm-Dbm-Bm-Dbm - Gbm-Dbm-Bm-Dbm - E - Bm-Dbm] 2

[E - Bm - Dbm]

E -B - E     Gbm           E           E - B -  E    Gbm           E                              

(بیا كه برویم از این ولایت منو تو) 2 ... تو دستِ منو بگیرو من دامنِ تو

E - B - E     Gbm            E       E - B - E          Gbm           E                            

جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم ... تو از غمِ بی كسیو من از غمِ تو

Gbm     D    Dbm    Gbm   Dbm6                        Dbm      Gbm-Gbm    Dbm-Gbm             

من آمده ام وای   وای ، من آمده ام ... عشق فریاد كند ، من آمده ام كه ناز بنیاد كند

Gbm     D   Dbm    Gbm   Dbm6                        Dbm      Gbm-Gbm     Dbm-Gbm             

من آمده ام        ،        من آمده ام ... عشق فریاد كند ، من آمده ام كه ناز بنیاد كند

Dbm - D - E - Gbm  Gbm    Dbm                                                              

من آمده ام وای

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 17:31 توسط مسعود |

بچه ها از ظاهر آکوردها هیچوقت نترسید و آکوردی رو که بلد نیستید فاکتور نگیرید !

الان همین ماژور سون ها هیچ چیز خاصی ندارن ولی مطمئنم اکثرا بیخیال میشید !! به خدا تمام قشنگی آهنگ به همینه :)

Am رو که همتون بلدید :

اگه بخوایم Ammaj7 کنیمش جابجایی کوچیکی انجام میشه :

وبلاگِ من وبلاگ آموزشی نیست ، ولی حیفم میاد نگم اینا رو ، به این لینک برید همه ی آکوردا با عکسو صداش موجوده :

Chordbook

دانلود آهنگ : گوگوش - غریبِ آشنا

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : حسن شماعی زاده
تنظیم کننده : واروژان

[Am  -  Ammaj7  -  C  -  D7] 4

Am-Dm          F                            Dm                               Am                        

تو از شهرِ غریبِ بی نشونی اومدی ... تو با اسبِ سفیدِ مهربونی اومدی

Am-Dm          F    Dmmaj7             Dm           C  Ammaj7     Am                        

تو از دشتای دورو جاده های پر غبار ... برای همصدایی هم زبونی اومدی

Am    Dm6     E    Dm         Am          G   Am        E                             

تو از راه میرسی پر از گردو غبار ... تمومه انتظار میاد همرات بهار

Am   Dm6        E      Dm         Am           G    Am        E                            

چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت ... چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت

[E - Am - G - Am - Dm - E - Dm6 - Am]

E        Dm                                            F                                      G        Am           

غریبِ آشنا دوسِت دارم بیا ... منو همرات ببر به شهرِ قصه ها ... بگیر دستِ منو تو اون دستات

E   Dm                                          F                                       G               Am           

چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم ... بمونم منتظر تا برگردی پیشم ... تو زندونم با تو من آزادم

[Am  -  Ammaj7  -  C  -  D7] 2


تو از شهر غریبِ ...

E      Dm                                         F                                        G        Am             

غریبِ آشنا دوسِت دارم بیا ... میشنم میشمرم روزا و لحظه ها ... تا برگردی بیای بازم اینجا


چه خوبه سقفمون ...

[Am - G - F - Dm - Am]

+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم فروردین 1393ساعت 13:27 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : ابی و گوگوش - نوستالژی
(با تشکر از نیما)

ترانه سرا : رها اعتمادی
آهنگساز : بابک سعیدی
تنظیم کننده : بابک سعیدی

[Am - Dm - Am - Dm - F - Dm - Am - Dm]

[Am  -  F - Dm - Am]

Am-Dm      Dm            Bb       Am           Am -  Dm      Dm            Bb          Am         

یکی موندو یکیمون رفت جهانِ ما دو قسمت شد ... یکی تنها توی خاکش یکی راهی غربت شد

Am - Bb         Bb           C            Bb-Am-Gm        Gm            Am           Bb      Am         

یکمون از قفس پر زد یکی خواستو نمیتونست     ...     نگاهش رو به دریا بود ولی راهو نمیدونست

Bb                                             Am           Gm                  Am                 

دوتا آینده ی مبهم یه تابستونِ بی خورشید ... همون فصلی که رویامون مثل ارتش فرو پاشید

Am-Gm      Am     Gm            Am          Bb              Gm        Am                    Dm                 

میونِ زمزمه هامون یه آهنگ یادگاری موند ... یکیمون از خدا دور شد یکی هنوز نماز میخوند

Am         Bb          Dm   -   C - Dm            Am           Bb       Dm -  C - Dm                  

تو و عکسای دیروزت منو شعرای این دفتر  ... توی نوستالژی جا موندیم به زیرِ خاکو خاکستر

Am          Gm         Am            Dm                Am       Gm        Am        Dm                

به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم ... چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میباختیم

[Dm - C - Dm  -  Bb  -  Am] 2

C-Bb      Am         Dm     Bb        Dm                                  

یکی از ما تموم زندگیشو ... توی تصویرِ تنهایی سفر کرد

Dm            C             Bb          Am             Bb          Gm                         

نمیدونست خودش رو جا گذاشته ... که یه حسی تو قلبش میگه برگرد

C - Bb     Am        Dm        Bb        Dm                                  

یکی از ما هنوزم رو به دریا ... توی دنیای دیروزش اسیره

C        Bb       Am               F       Bb             Gm                               

یه خواهش از خدا داره که شاید ... جوونیشو بتونه پس بگیره

[Dm  -  Am  -  Bb  -  Am] 2


تو و عکسای دیروزت ...

Am Gm     F         Gm         Am            Dm                Am       Gm        Am        Dm                

به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم ... چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میباختیم

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 21:19 توسط مسعود |

دوستان متاسفانه به دلایل امنیتی که بنده نمیدونم یاهو ایمیل قبلیمو بست !!
این آی دی جدید وبلاگ هستش :

Masoud_Guitarity@yahoo.com

دانلود آهنگ : گوگوش - بین ما هر چی بوده تموم شده

ترانه سرا : شهیار قنبری
آهنگساز : اسفندیار منفرد زاده
تنظیم کننده : اسفندیار منفرد زاده

[A  -  Dm]

[Dm  -  C  -  F  -  Bb  -  A] 2

A         Bb            Dm      A          Bb                     Dm                            

گلی که دستِ تو چیده پیش رومه ... هنوزم بادبادکامون لبِ بومه

A                                           Bb           F                  Bb                          

صدای پات میاد از اون سرِ دالون ... میگی خوبی چی چیه وفا کدومه

A    Bb              C    Dm             A    Bb              C    Dm                          

بین ما هر چی بوده تموم شده ... عشقِ این دوره چه بی دووم شده

[A  -  Dm]

[Dm  -  C  -  F  -  Bb  -  A]

Dm           A          Dm                                F            Dm          A                      

دستِ سردت میگه اون روزها گذشته ... دیگه عشقو عاشقی از ما گذشته

A         Bb                    Gm-D-Bb-A  A      Bb                      Gm-D-A-Dm           

میگم آروم بشه دل ، تنها بمونه     ...     میدونم دوره ی این حرفا گذشته


بینِ ما هر چی بوده ...

[A  -  Dm]

[Dm  -  C  -  F  -  Bb  -  A]

Dm        C                             Am      Bb             Dm                               

دلم اندازه این ابرا گرفته ... عشقِ تو خنده از این لبها گرفته

Dm         C                       Am       Bb           Dm                                         

چی بگم ، هر چی بگم فایده نداره ... غمِ عالم توی قلبم جا گرفته


بین ما هر چی بوده ...

[A  -  Dm]

[Dm  -  C  -  F  -  Bb  -  A]

A              Bb                 Dm      A            Bb                   Dm                       

کسی که زندگشو باخته تو نیستی ... اون که با رنگو ریا ساخته تو نیستی

A                                            Bb         F                  Bb                          

اون منم تنهاترین تنهای دنیا ... اون که خوبو بدو نشناخته تو نیستی


بین ما هر چی بوده ...

[A  -  Dm]

[Dm  -  C  -  F  -  Bb  -  A]

+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم دی 1392ساعت 19:24 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - گل بی گلدون

ترانه سرا : هوشنگ توفیقی
آهنگساز : پرویز مقصدی

[Gm  -  Cm  -  Eb - F - Gm] 4

Gm - F                F                             Gm  - F             F                    Gm                

میگفتی بی تو هیچم با من بمون همیشه ... نباشی من میمیرم گل بی گلدون نمیشه

D   Eb   F Gm      D     Eb  F   Gm                                           

(چه اشتباهی کردم ... حرفاتو باور کردم) 2

[Gm - F - Eb - D] 4

Gm              F   Cm                      Gm         F    Cm        Gm                      

یه روز سردِ پاییز گلدونتو شکستی ... مثل عروسِ گلها تو گلخونه نشستی

Gm            F  Cm                 Gm           F   Cm       Gm                            

بهار میاد دوباره بازم تو رو میارن ... مثل گل زینتی تو گلخونه میکارن

Gm                 F       Gm                F          Gm              F         Gm            F           

بازم به گلدونت میگی با من بمون همیشه ... میگی که بی تو میمیرم گل بی گلدون نمیشه

D   Eb   F Gm       D     Eb  F   Gm                                          

(چه اشتباهی میکنه ... حرفاتو باور میکنه) 2

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر 1392ساعت 0:17 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - جاده

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : حسن شماعی زاده
تنظیم کننده : واروژان

[Am  -  Am-Ab-G  -  G-Ab-Am] 2

Am-Ab-G                                       G-Ab-Am                          Am                           

خدا گریه ی مسافرو ندید     ...     دل نبست به هیچکسو دل نبرید

G-Ab-Am                       Am                                 

آدما برای دوری از دیار     ...     جاده رو برای غربت آفرید

Am-Dm                           Am-Dm                Am                                   

جاده اسم منو فریاد میزنه ... میگه امروز روز دل بریــدنه

Am               Dm                                 G                              

کوله باری که پر از خاطره هاست ... روی شونه های لرزون منه

[Am  -  Am-Ab-G  -  G-Ab-Am] 2

Am-Ab-G                               G-Ab-Am                       Am                                

از تموم آدمای خوبو بد     ...     از تموم قصه های خوبو بد

G-Ab-Am                                   Am                           

چی برام مونده به جز یه خاطره     ...     نقش گنگی تو غبار پنجره

Am -  Dm                              Am -Dm                 Am                              

جاده آغوششو وا کرده برام ... منتظر مونده که من باهاش بیام

Am          Dm                              G                              

قصه ی تلخ خداحافظی رو ... میخونم با اینکه بسته است لبام

C -G                     G    -    Dm-C7                      C                               

پشت سر گذاشتن خاطره ها ... همه ی عشقا و دلبستگیا

Am G Am G Am F7            G   Dm     Dm-C7                      C                         

خیلی سخته ولی چاره ندارم ... جاده فریاد میزنه بــیــــــــــــــــــــــــــــا

[Am  -  Am-Ab-G  -  G-Ab-Am] 2


پشت سر گذاشتن خاطره ها ...

+ نوشته شده در دوشنبه یکم مهر 1392ساعت 12:48 توسط مسعود |

دوستان متاسفانه اطلاعات دقیق در مورد این آهنگ پیدا نکردم ، اگه کسی منبعی داره ممنون میشم معرفی کنه :)

دانلود آهنگ : گوگوش - بمون تا بمونم

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : حسن شماعی زاده

Gm      D7           A                  Gm      D7        A    Gm                            

همصدای خوبم بخون تا بخونم ... عمر من تو هستی بمون تا بمونم

Gm                                D                     Cm                  Gm                        

یه جا ابره آسمون یه جا پر از ستاره ... یه جا آفتابیه آسمون یه جا میباره

Gm                               D                     Cm                   Gm                        

بی تو اما همه جا ابریو غم گرفتست ... ابر آسمون یه قطره بارونم نداره

D-Eb            F     Gm                    D      Cm    Gm                                

تو اگه باشی ، آسمون صافه ... غصه ها پشتِ ، کوه قافه

D    Bb        Eb        F        Gm                         F                     Gm                    F      Gm  

(با تو من بهارم ، بی تو شوره زارم ... وقتی هستی خوبم ، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم) 2

Gm                                          D                Cm              Gm                      

اونور دنیا شبه اینور دنیا روزه ... یه جا خورشید خاموشه یه جا داره میسوزه

Gm                                     D                     Cm                  Gm                     

بی تو اما شبو روز فرقی با هم نداره ... تو چشمای منتظرم سیاهی موندگاره

D-Eb              F      Gm               D      Cm    Gm                                

تو اگه باشی ، ابرا میبارن ... دشتای خالی ، پر گل میشن


با تو من بهارم ...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392ساعت 21:36 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - مرداب

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : حسن شماعی زاده
تنظیم کننده : واروژان

E                         F                Dm6                   Am                   

میون یه دشت لخت زیر خورشید كویر ... مونده یك مرداب پیر توی دست خاك اسیر

E                        F                   Dm6                Am                      

منم اون مرداب پیر از همه دنیا جدام ... داغ خورشید به تنم زنجیر زمین به پام

C    G7        G           Dm                                       Am                             

من همونم كه یه روز میخواستم دریا بشم ... میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم

Am - E9 - F                         E       F                                    Am                      

آرزو داشتم برم تا به دریا برسم ... شبو آتیش بزنم تا به فردا برســــــــــــــــم

E                     F              Dm6                  Am                         

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر ... اما از بخت سیام راهم افتاد به كویر

Am - E9                    E                         F                    Dm6                      Am                 

چشم من به اونجا بود پشت اون كوه بلند ... اما دست سرنوشت سر رام یه چاله كند

C       G7        G   Dm                                    Am                                

توی چاله افتادم خاك منو زندونی كرد ... آسمونم نبارید اونم سرگرونی كرد

Am - E9 - F                                 E          F                                    Am                            

حالا یه مرداب شدم یه اسیر نیمه جون ... یه طرف میرم تو خاك یه طرف به آسمون

E                    Dm                      Am                    

خورشید از اون بالاها زمینم از این پایین ... هی بخارم میكنن زندگیم شده همین

E                    Dm                Am                          

با چشام مردنمو دارم اینجا میبینم ... سرنوشتم همینه من اسیر زمینم

C       G7         G       Dm                                     Am                              

هیچی باقی نیست ازم لحظه های آخره ... خاك تشنه همینم داره همراش میبره

Am - E9 - F                             E             F                                                         Am      

خشك میشم تموم میشم فردا كه خورشید میاد ... شن جامو پر میكنه كه میاره دست بـــــــــــــــــــــاد

+ نوشته شده در جمعه پنجم آبان 1391ساعت 17:12 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - بهشت

ترانه سرا : روزبه بمانی
آهنگساز : علیرضا افکاری
تنظیم کننده : علیرضا افکاری

B           A                B        E                   B            A                 B      E              

از این بیراهه ی تردید از این بن بست میترسم ... من از حسی که بین ما هنوزم هست میترسم

C#m      G#m             C#m         B       F#m       G#m               A    C#m                  

ته این راه روشن نیست منم مثل تو میدونم ... نگو باید برید از عشق نه میتونی نه میتونم

C#m      G#m              C#m         B              F#m              G#m        A  C#m            

نه میتونیم برگردیم نه رد شیم از تو این بن بست ... منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست

2 [C#m  -  G#m  -  C#m  -  B  -  F#m  -  G#m  -  A  -  C#m]

C#m-G#m-A               B          C#m             G#m        F#m                   B        E          

دارم میترسم از خوابی که شاید هر دومون دیدیم ... از این که هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم

C#m-G#m   -  A         B       C#m            G#m     F#m         B         E                   

واسه کندن از این برزخ گریزی غیر دنیا نیست ... نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه ی ما نیست

 

ته این راه روشن نیست ...

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 15:4 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - برای من

ترانه سرا : روزبه بمانی
آهنگساز : علیرضا افکاری
تنظیم کننده : علیرضا افکاری

[E  -  F  -  G  -  Am  -  E  -  F  -  G  -  Am  -  G  -  Dm  -  Em  -  Am  -  Em  -  Am]

Am       C              F       G                      Dm             Em         Am                    

برای من همین خوبه که با رویات میشینم ... تو رو از دور میبوسم تو رو از دور میبینم

Am          C              F         G                 Dm        Em          Am                       

برای من همین خوبه بگیرم رد دنیاتو ... ببینم هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو

Am            Em           F                 G           Dm             G                    Em            Am         

همین که حال من خوش نیست همین که قلبم آشوبه ... تو خوش باشی برای من همین بد بودنم خوبه

Am        Em          F         G                    Dm         G             Em         Am              

به اینکه بغضم از چی بود به اینکه تو دلم چی نیست ... تمام عمر خندیدم تمام عمر شوخی نیست

[E  -  F  -  G  -  Am  -  E  -  F  -  G  -  Am  -  G  -  Dm  -  Em  -  Am  -  Em  -  Am]

Am          Em              F        G              F                        G         Am                 

برای من همین خوبه بدونی بی تو نابودم ... اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم

Am     Em            F            G                 F                            G    Am                  

برای همین خوبه که از هرکی تو رو دیده ... شبی صد بار میپرسم ازم چیزی نپرسیده

 

همین که حال من خوش نیست ...

+ نوشته شده در جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 10:11 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - نقطه ی پایان

ترانه سرا : رها اعتمادی
آهنگساز : بابک سعیدی
تنظیم کننده : بابک سعیدی

Em       D C        Bm        Am             Em   Bm Am       Em   Bm Am                       

تو رو کجا گمِت کردم بگو کجای این قصه ... که حتی جوهر شعرم همینو از تو میپرسه

Em  Bm   Am              Em   Bm     Am                                            

که چی شد اون همه رویا ... همون قصری که میساختیم

Bm - Em     Em        Bm Am           Em           D C            Bm          Am                            

دارم حس میکنم شاید ... منو تو عشقو نشناختیم ، منو تو   عشقو نشناختیم

Bm   -   C - D          C                    Em  Bm                                       

میون قلبای امروزی ما ... نمیدونم چرا نمیشه پل بست

      Em       Bm         Am                              C      Bm                                  

مثله دو ماهیِ افتاده بر خاک ... به دور از چشم دریا رفتیم از دست

Em - D   - C           D          Bm          Am    Em                                       

به لطفو حرمت خاطره هامون ... نگو همیشه یاد من میمونی

Em           C       D                        Bm                                                  

که نه من مثل اون روزای دورم ... نه تو دیگه برای من همونی

Em -D - C           D             Bm        Am         Em                                     

بذار جز این سکوت سرد لبهات ... برام چیزی به یادگار نمونه

Bm - Em     Em-D-G           C             D                         Bm                                            

بذار تا نقطه ی پایان این عشق ... مثله اشکی بشینه روی گونـــــــــــه

 

میون قلبای ...

Bm                                         C                   Bm                                   

تحمل میکنم غیبت ماهو ... میدونم نیمه ی همدیگه هستیم

Em - D - G                  C         D             Bm -  C  -  D      Em                             

نشد پیدا بشیم تو متن قصه ... به رسم عاشقی هر دو شکستیـــــــــــــــم

 

میون قلبای ...

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391ساعت 20:7 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - حس مبهم

ترانه سرا : رها اعتمادی
آهنگساز : بابک سعیدی
تنظیم کننده : بابک سعیدی

[E  -  C#m  -  Bm  -  F#m]

[F#m-E-D  -  C#m  -  Bm  -  F#m]

F#m-E-D                   D                  Bm                  F#m                                    

تو به این معصومی تشنه لب آرومی ... غرق عطر گلبرگ تو چقد خانومی

F#m-C#m-D                       D                    Bm               F#m                             

کودکانه غمگین بی بهانه شادی ... از سکوتت پیداست که پر از فریــــــــادی

C#m                  D                 Bm              F#m                                     

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن ... آدمای خوبم این روزا بد میشن

E-D-C#m                         D                Bm             F#m                                  

توی این دنیایی که برات زندونه ... جای تو اینجا نیست جات توی    گلـدونه

E          C#m                  Bm            F#m                                

غرورمو ببخش حضورمو ببخش ... منم یه عابرم عبورمو ببخش

F#m - E    -   D             C#m                 Bm                F#m                            

تویی که اشک تو شبیه شبنمه ... همیشه تو نگات یه حس مبهمه

[E  -  C#m  -  Bm  -  F#m]

[F#m-E-D  -  C#m  -  Bm  -  F#m]

F#m               D          E            C#m             Bm          C#m                           

همین لحظه همین ساعت همین امشب ... که تاریکی همه شهرو به خواب برده

F#m             D         E                  C#m        Bm   F#m                                 

یه سایه رو تن دیوار این کوچه ست ... تویی و یک سبد گل های پژمرده

F#m             D          E                 C#m            Bm       C#m                           

همه دنیا به چشم تو همین کوچه ست ... هوای هر شبت یلدایی و سرده

F#m        C#m-D - E         C#m - D       E                  C#m    Bm    F#m                        

کجاست اون ناجی افسانه ی دیروز ... جوونمرد محل ما         چه نامرده    ،    چه نامرده


غرورمو ببخش ...

چه صبورانه تحمل میکنی ، غفلت بی رحمِ ما رو دخترک
ما داریم گلاتو آتیش میزنیم ، تو داری با التماس میگی کمک .. کمک !

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم شهریور 1391ساعت 18:33 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - نگو بدرود

ترانه سرا : رها اعتمادی
آهنگساز : بابک سعیدی
تنظیم کننده : بابک سعیدی

[Dm]  2 [D#  -  F  -  Dm  -  Gm]

Dm-D#   Dm         Gm        D#              F         Dm     Gm          D#      Dm                        

منو از من نرنجونم از این دنیا نترسونم ... تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم

Dm-D# Dm         Gm       D#            F          Dm        Gm           D#              Dm                   

اگه دل سوخته ای عاشق مثه برگی نسوزونم ... منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم

Dm          D#     Cm         A#             Gm           Dm              F           A#                 

نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار ... به این زودی نگو دیره منو دست خدا نسپار

Dm        D#         Dm        Gm                 D#              F              Dm         Gm               

یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه ی من بود ... به این زودی نگو دیره به این زودی نگو بدرود

[D#  -  Dm  -  Gm  -  D#  -  F  -  Dm  -  Gm]

[F -  Dm  -  Gm  -  D#  -  F  -  Dm  -  Gm]

Gm     Dm         F           A#           Gm       Dm             F        A#                        

پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم ... یه بغض کهنه که انگار میون ابرو بارونم

Dm         D#   Dm         Gm           D#            F          Dm            Cm                    

وجودم بی تو یخ بسته بتاب سردم زمستونم ... منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم

Dm -Cm-D#         Dm        Gm                 D#              F              Dm         Gm               

یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه ی من بود ... به این زودی نگو دیره به این زودی نگو بدرود

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 20:51 توسط مسعود |

اعـــــــــجــــــــــــاز !!

دانلود آهنگ : گوگوش - اعجاز

ترانه سرا : روزبه بمانی
آهنگساز : علیرضا افکاری

[G#m   -   E - F# - G#m  -  E - C#m  -  D#m  -  G#m]

G#m - C#m- E       F#             E    -    F#-D#m      G#m                                    

از کدوم خاطره برگـــــــــشتی به من ... که دوباره از تو رویایی شدم

G#m-D#m-F#      F#       C#m  - D#m-G#m    G#m                                       

همه ی دنیا نمیدیــــــــدن     منو ... من کنارِ تو تماشایی شدم

G#m  D#        B                  F#           C#m               G#m                           

از کدوم پنجره میتابی به شب ... که شبونه با تو خلوت میکنــــــــم

G#m  D#         B                F#         C#m                   G#m                           

من خدا رو هر شب این ثانیه ها ... به تماشای تو دعوت میکنــــــــم

G#m-D#-A7         A7         C#m        B7     G#m                                       

تو هوایی که برای یک نفس ... خودمو از تو جدا نمیـکــــــنم

G#m-D#m -F# C#m      D#m  E              C#m                                         

تو برای من خودِ غرورمی ... من غرورمو رها   نمیکــــنم

G#m  D#       B                 F#          C#m          G#m                                 

تا به اعجازِ تو تکیه میکنم ... شکل آغوش تو میگیره تنــــــم

G#m  D#         B              F#               C#m                                                    

اون کسی که پیش چشمِ یک جهان ... به رسالتِ تو تن میده منــــــم

 

تو هوایی که ...

+ نوشته شده در شنبه چهارم شهریور 1391ساعت 22:28 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - لالايي

Em  E                    Bm     Em  E                           Bm                                  

لالایی کن بخواب خوابت قشنگه ... گل مهتاب شبا هزارتا رنگه

Bm   C  Bm                         Em    C   Bm         Em                                      

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه ... یه وقت پا نذاری تو شهر غصه

Em                        Bm         Em                              Bm                               

لالایی کن مامان چشماش بیداره ... مثل هر شب لولو پشت دیواره

Bm    C Bm                   Em  C  Bm      Em                                           

دیگه بادبادک تو نخ نداره ... نمیرسه به  ابر  پاره پاره

Bm C       Em                    E         Bm                                            

لالایی کن لالایی کن ... مامان تنهات نمیذاره

Bm C       Em                E          Bm                                                 

دوست داره دوست داره ... میشینه پای گهواره

[Bm - Em - A - Em - A - D] 2

Bm      Em    E                         Bm     Em    E            Bm                             

همه چی یکی بودو یکی نبوده ... به من چشمات میگه دریا حسوده

Bm            Em               Bm    Em             Bm         Em                              

اگه سنگ بندازی تو آب دریا ... میاد شیطون با من به جنگو دعوا

Bm            Em         Bm      Em         Bm          Em                                  

دیگه ابرا تو رو از من میگیرن ... گلای باغچمون بی تو میمیرن


لالایی کن ...

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391ساعت 13:0 توسط مسعود |

به درخواست آقا علي :
(دوستان آهنگاي قديمي رو گام اصلي نيستند، سعي ميكنم نزديكترين گام رو دربيارم. با اين حال به دلم نميشينه ! خواهش ميكنم آهنگاي جديدتر رو درخواست بديد. ممنون)

دانلود آهنگ : گوگوش - ديگه گريه دلو وا نميكنه

ترانه سرا : ايرج جنتي عطايي
آهنگساز : بابك افشار

Bm        Em                                        Bm      Em        Bm                            

زندگی با آدماش برای من یه قصه بود ... توی این قصه کسی با کسی آشنا نبود

Bm C  Em             D        Bm                      Em               D         Bm     Em              

(همه خنجر توی دستو خنده روی لبشون ... توی شب صدایی جز گریه ي بی صدا نــــبود) 2

Bm          G                                 Em      Bm                                   

نمیخوام مثل همه گریه کنم ... دیگه گريه دلو وا نمیکنه

Bm         G                   Em                                                            

قصه های پشت این پنجره ها ... غمو از دلم جدا نميکنه

Bm F#m             G   F#m                  Bm         F#m                G                 Bm            

قصه ي ماتم من هر چی که بود هر چی که هست ... قصه ي ماتم قلب خسته ي یه   آدمه

Bm F#m            G       F#m             Bm F#m            G                                        

وقت خوابه دیگه دیره نمیخوام قصه بگم ... از غمو غصه برات هر چی بگم بازم   کمه


نمیخوام مثل همه گریه کنم ...

+ نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 18:46 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - سزاوار

Em  Am                        D                Am                            Em                       

خواب تو بيدار توام فقط سزاوار توام ... حافظ اسرار توام بخوان كه تكرار توام

Em  Bm                           D                         Am                               Em               

باد به خانه ميرسد گل به جوانه ميرسد ... هق هق شب ترانه ها به عاشقانه ميرسد

Em     B7 Bm   D                    D                C                                        

تو اي خود صدا ، صدا بزن مرا ... ببين دل مرا بزن به دريا

Em      Bm           D                   Am         Bm          D         C                      

من كه بريده از منم در عطش رسيدنم ... به تو چرا نميرسم چرا چرا نميرسم

Em       C           B       C               Em      Am              Em       Am                          

بخوان مرا به نام عشق بخوان مرا به نام تو ... اين همه شعر ناتمام تمامه از تمام تو

Em         C           B        C             Em    Am      Em        Am                             

دلم ترانه خوان تو زبان بي زبان تو ... بي تو و با توام هنوز در به در نشان تو

 

تو اي خود صدا ...

Fm     C7 Cm D#                 D#              C#                                        

(تو اي خود صدا ، صدا بزن مرا ... ببين دل مرا بزن به دريا

Fm      Cm          D#                A#m        Cm         D#        C#                  

من كه بريده از منم در عطش رسيدنم ... به تو چرا نميرسم چرا چرا نميرسم) 2

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 12:48 توسط مسعود |

به درخواست ندا جان :

دانلود آهنگ : گوگوش هيشكي مثل تو نبود

Em    B          Am                E               Em   B         Am                  Em                 

صداي تو بيداري بيشه آواز سبز برگه ... صداي تو پر وسوسه مثل شب خونيه تگرگه

Em Bm           D   C Am               Em  Bm                           D           Em                 

صداي تو آهنگ شكستن بغض يه دنيا حرفه ... تصويري از آواز صريح قنديل نورو برفه

Em     D               Em     D          Em                                          

هيشكي مثل تو نبود هيشكي مثل تو نبود

Em      D       C   D          Em     D                    Em    D  C     D         Em                 

هيشكي مثل تو منو باور نكرد ... هيشكي با من مثل تو توي نقب شب من سفر نكرد 

Em                       D                C       Em  Am   Em Am           Em      B          Em         

هيشكي مثل تو نبود ساده مثل    بوي پاك اطلسي ... يا بلوغ يه صدا ميون دغدغه ي دلواپسي

Em    D               Em     D          Em                                          

هيشكي مثل تو نبود هيشكي مثل تو نبود

Em  D    C                     D   C        D         Am    D        Am             Em Am  Em       

تو غرورت مثل كوه مهربونيت مثل بارون مثل آب ... مثل يك جزيره دور مثل يك دريا پر از وحشت خواب

Em    D               Em     D          Em                                          

هيشكي مثل تو نبود هيشكي مثل تو نبود

  Em  B7     C            B7   D   C        D      Am     C         Am    Em Am          Em               

هيشكي مثل تو نرفت هيشكي مثل تو نموند ... شعراي تنهاييمو هيشكي مثل تو نخوند

  Em     C             D       C      D      Am     C      Am  Em   Am     Em                     

همه حرفام مال تو همه شعرام مال تو ... دنياي من شعرمه همه دنيام مال تو

Em    D                Em    D                    Em    D               Em     D          Em              

هيشكي مثل تو نبود هيشكي مثل تو نبود ... هيشكي مثل تو نبود هيشكي مثل تو نبود

+ نوشته شده در جمعه بیستم آبان 1390ساعت 17:18 توسط مسعود |

ريتم : 6/8

Gm          F  Cm          Eb                             F       Eb                             Gm

توي يك ديوار سنگي دو تا پنجره اسيرن ... دوتا خسته دوتا تنها يكيشون تو    يكيشون من

Gm          Cm        Eb                          F            Eb                                  Gm

ديوار از سنگ سياهه سنگ سردو سخت خارا ... زده قفل بي صدايي به لباي بسته ي ما

Gm         Eb              Gm                          Cm                  Gm               Cm

نميتونيم كه بجنبيم زير سنگيني ديوار ... همه ي عشق منو تو قصه هست قصه ي ديوار

D Cm          Eb            F Gm

آ ها ها ... آ ها ها ... آ ها ها ها

Gm   F Cm            Eb                               F       Eb                             Gm

هميشه فاصله بوده بين دستاي منو تو ... با همين تلخي گذشته شب و روزاي  منو تو

Gm    Cm           Eb                       F     Eb                                Gm

راه دوري بين ما نيست اما باز اينم زياده ... تنها پيوند منو تو دست مهربون باده

Gm         Eb        Gm                           Cm                         Gm               Cm

ما بايد اسير بمونيم زنده هستيم تا اسيريم ... واسه ما رهايي مرگه تا رها بشيم ميميريم

D Cm          Eb            F Gm

آ ها ها ... آ ها ها ... آ ها ها ها

Gm       D              F    Cm              Gm         Eb        Gm          Eb            Gm

كاشكي اين ديوار خراب شه منو تو با هم بميريم ... توي يك دنياي ديگه دستاي همو بگيريم

Gm         D              F      Cm           Gm       Eb     Gm         Eb      Gm

شايد اونجا توي دلها درد بيزاري نباشه ... ميون پنجره هاشون ديگه ديواري نباشه


كاشكي اين ديوار ...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390ساعت 1:34 توسط مسعود |

ريتم : 2/4

E  -  Am                     A#               Am              A#      Dm         Am

تو از كدوم قصه اي ،‌ كه خواستنت عادته ... نبودنت فاجعه ،‌ بودنت امنيته

E  -  Am                            A#                  Am           A#      Dm         Am

تو از كدوم سرزمين ،‌ تو از كدوم هوايي ... كه از قبيله ي من ،‌ يه آسمون جدايي

Am              E7   E                           F                     E                Am

اهل هر جا كه باشي ،‌ قاصد شكفتني ... توي بهت و دغدغه ،‌ ناجي قلب مني

Am                E     F                      E                              F  Am

پاكي آبي و ابر ،‌ نه خدا يا شبنمي ... قد آغوش مني ،‌ نه زيادي نه كمي

Am             E7       E           F         C              G         Dm      A

منو با خودت ببر ،‌ اي تو تكيه گاه من ... خوبه مثل تن تو ،‌ با تو همسفر شدن

Am        E7             E                      F             C         G         Dm      A

منو با خودت ببر ، من به رفتن قانعم ... خواستني هر چي كه هست ،‌ تو بخواي من قانعم

E  -  Am                             A#                       Am            A#    Dm        Am

اي بوي تو گرفته ،‌ تن پوش كهنه ي من ... چه خوبه با تو رفتن ، رفتن هميشه رفتن

E  -  Am                             A#                    Am        A#      Dm          Am

چه خوبه مثل سايه ،‌ همسفر تو بودن ... هم قدم جاده ها ،‌ تن به سفر سپردن

Am         E7      E                                 F               E                     Am

چي ميشد شعر سفر ،‌ بيت آخري نداشت ... عمر كوچ من و تو ،‌ دم واپسي نداشت

Am                E     F                      E                           F Am

آخر شعر سفر ،‌ آخر عمر منه ... لحظه ي مردن من ، لحظه ي رسيدنه


منو با خودت ببر ...

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم مرداد 1390ساعت 14:36 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - درياي انتظار

ريتم : 2/4

Eb         Db                                                                                Fm

شنهاي ساحلي كلبه هاي گلي ... چشمان باز صدف موجي كه تن پوشيده با تور كف

Fm         C                         Db                      

هريك در اين دريا چون دل عاشقم ... انتظار تو را دارد

C                    Db                                  Eb                      

بر لبهاي قايقرانان نغمه خوان ... خاموشي كرده آشيان ... بي تو جانا

C                A#m                Db                        Eb             Fm       

بازا بازا ... با طنين آواز خود ... با فسونو با ناز خود ... بار ديگر بلرزان قلب دريا را

Eb    Db                                                                     Fm         

بر روي موج آب نيلوفر رفته خواب ... بر چشمان خواب او بر جان من يكبار ديگر بتاب

Fm         C                          Db                 

بازا بازا بازااااا چون دل عاشقم ... انتظار تو را دارد


شنهاي ساحلي ...

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 17:6 توسط مسعود |

Bm                Em+9                      Em         Bm       D          Bm

داغ يك عشق قديمو اومدي تازه كردي ... شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه كردي

Bm               Em+9                      Em              Bm     D             Bm

آتيش اين عشق كهنه ديگه خاكستري بود ... اومدي وقتي تو سينه نفس آخري بود

Bm     C     Am7         E                                D

به عشق تو زنده بودم منو كشتي ... دوباره زنده كردي

Bm     C     Am7         E                                           D

دوست داشتم دوسم داشتي منو كشتي ... دوباره زنده كردي

Bm             C  E                     D      Bm            C  E                 D

تا تويي تنها بهونه واسه زنده بودنم ... من به غير از دوري تو مگه حرفي ميزنم

Bm         C  D                  E       D   E              Bm  

عشقت به من داد عمر دوباره ... معجزه با تو فرقي نداره

Bm         C  D                  E          D   E      Bm  

تو خالق من بعد از خدايي ... تو خلوت من تنها صدايي


به عشق تو زنده بودم ...

Bm                  Em+9                      Em              Bm              D          Bm

رفته بود هر چي كه داشتيم ديگه از خاطر من ... كهنه شد اسم قشنگت ميون دفتر من

Bm                  Em+9                    Em          Bm        D           Bm

من فراموش كرده بودم همه روزاي خوبو ... اومدي آفتابي كردي تن سرد غروبو


عشقت به من داد ...


به عشق تو زنده بودم ...

دوستاني كه ميگفتن چرا لينك دانلود نميذاري ، بفرماييد لينك عزيزم ! بفرماييد لينك جيگرم ! بفرماييد لينك هوي ! بفرماييد لينك ... : گوگوش - مخلوق

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 14:14 توسط مسعود |

Bm                                           F#                     Em                               Bm

كمكم كن كمكم كن ، نذار اينجا بمونم تا بپوسم ... كمكم كن كمكم كن ،‌ نذار اينجا لب مرگو ببوسم

Bm                                             F#                            Em                                  Bm

كمكم كن كمكم كن ، عشق نفريني بي پروايي ميخواد ... ماهي چشمه ي كهنه هواي تازه ي دريايي ميخواد

Bm       C       Bm       Em             Bm                  C     Em     Bm

دل من درياييه چشمه زندونه برام ... چيكه چيكه هاي آب مرثيه خونه برام

Bm       C        Bm     Em             Bm                  C            Em     Bm

تو رگام به  جاي خون شعر سرخ رفتنه ... تن به موندن نميدم موندنم مرگ منه

Bm         G                        A                  Bm

عاشقم مثل مسافر عاشقم ... عاشق رسيدن به انتها

Bm          G                        A               Bm

عاشق بوي غريبانه ي كوچ ... تو سپيده ي غريب جاده ها

Bm        Em          Bm                            Em

من پر از وسوسه هاي رفتنم ... رفتنو رسيدن و تازه شدن

Bm          C                Bm                      Em     Bm

توي يك سپيده ي طوسي سرد ... مسخ يك عشق پر آوازه شدن

Bm                                              F#                       Em                                 Bm

كمكم كن كمكم كن ، نذار اين گمشده از پا در بياد ... كمكم كن كمكم كن ،‌ خرمن رخوت من شعله ميخواد

Bm                                              F#                       Em                              Bm

كمكم كن كمكم كن ، منو تو بايد به فردا برسيم ... چشمه كوچيكه برامون ما بايد بريم به دريا برسيم

Bm      C      Bm        Em             Bm                C     Em    Bm

دل ما درياييه چشمه زندونمونه ... چيكه چيكه هاي آب مرثيه خونمونه

Bm        C        Bm        Em           Bm               C      Em    Bm

تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه ... كمكم كن كه ديگه  وقت راهي شدنه

+ نوشته شده در شنبه هشتم مرداد 1390ساعت 13:42 توسط مسعود |

دانلود آهنگ : گوگوش - منو گنجشکا

ترانه سرا : اردلان سرفراز
آهنگساز : حسن شماعی زاده
تنظیم کننده : واروژان

C  Dm    A       A#        A       Dm                    A A#7      A#         A      Dm         A        

اي چراغ هر بهانه از تو روشن از تو    روشن ... اي كه حرفاي قشنگت منو آشتي داده با مــــن

A# A         A# Gm         C       A#           A A#  Gm        C            A#                        

منو گنجشكاي خونه ديدنت عادتــمونه ... به هواي ديدن تو پر ميگــيــــريم از تو لونه

A        A#         A          A#                A         A#       A                                       

باز ميايم كه مثل هر روز برامون دونه بپاشي ... منو گنجشكا ميميريم تو اگه خونه نباشي

A       A#          A        A#7                   A#      C    Gm   A7                                

هميشه اسم تو بوده اولو آخر حرفام ... بس كه اسم تو رو خوندم بوي تو داره نفسهام

A         A#                A          A#7              A#            C          Gm                             

عطر حرفاي قشنگت عطر يک صحرا شقايق ... تو همون شرمي كه از اون سرخه گونه هاي عاشق

Dm-A# - A          A            A#           Dm-A# -   A         A       Dm                            

شعر من رنگ چشاته رنگ پاك بي ريــايي ... بهترين رنگي كه ديدم رنگ زردِ كهربــايي

 

منو گنجشكاي خونه ...

+ نوشته شده در دوشنبه سوم مرداد 1390ساعت 13:18 توسط مسعود |